Provoz školy od 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
 Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy. / do 15 let rouška, nad 15 let respirátor/.  Pokud jsou žáci ve třídě a jsou usazeni,  pak mohou ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu odložit, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.
 V případě, kdy žák  odmítne nošení ochranného prostředku ve společných prostorách školy,   škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.  Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, zákonný zástupce je povinen absenci omluvit dle školního řádu. 
MŠMT důrazně upozorňuje, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
 Vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  upravující podmínky pro povinné plavání žáků  a od 13.9.2021 ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy.
Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Ze života školy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.