Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve čtvrtek 5. 4. 2018  a v  pátek 6. 4. 2018 se na naší základní škole uskutečnil zápis dětí do
1. ročníku. Při zkoušení byla posuzována připravenost a zralost předškoláků na vstup do základní školy. Ve třídě si děti povídaly s paní učitelkou i panem učitelem o barvách, geometrických tvarech, pohádkách, paní učitelky dále zjišťovaly správnou výslovnost, matematickou i prostorovou představivost dítěte, samostatnost v  jednání, soustředění. Předškolák své schopnosti ukázal i při kreslení postavy.

Děkujeme všem rodičům za projevenou  důvěru, že přihlásili své děti do naší základní školy.

Rezervační systém přihlašování se velice osvědčil. Netvořily se fronty a celý zápis probíhal ve velmi příjemné a klidné atmosféře.

Těšíme se na nové prvňáčky i na dobrou spolupráci s rodiči.

 

Výsledky zápisu:

zapsáno celkem……………………………..85 dětí

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy i na úřední desce dne 30. dubna 2018

Další informace budou doplňovány, sledujte webové stránky školy: www.3zskolin.cz.

 

Mgr. M. Martínková, ZŘŠ pro 1. stupeň