Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Aktuálně

Kam po škole.

Sledujte webové stránky středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť.

Na těchto stránkách bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči, pokud chtějí na této škole studovat, musí do 10 – ti pracovních dnů od zveřejnění donést zápisový lístek na tuto školu.

Nepřijatí uchazeči, kteří by rádi na této škole studovali, po obdržení nepřijetí  podávají odvolání k řediteli této školy do 3 pracovních dnů.

Pokud žák nebyl přijat ani na jednu školu, bude samozřejmě podávat odvolání, ale mezitím je nutné hledat další školu – ředitelé mohou vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení – sledujte tedy stránky škol a web středočeského kraje, kde se bude objevovat souhrn volných míst na SŠ a SOU.

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MAJÍCÍ ZÁJEM STUDOVAT NA  SŠ, SOU či gymnázium

 1. Tiskopis přihlášek dostanete ode mě nebo si jej můžete stáhnout na stránkách ministerstva školství či www.cermat.cz
 2. Uchazeč může podat 2 přihlášky na osmiletá gymnázia. Přihlášky musí být odeslány do 1. března 2018. Přihlášky lze vyplňovat i elektronicky.
 3. Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.
 4. Před odesláním přihlášky SŠ, SOU či gymnázium musíte přihlášku donést k nám, abychom potvrdili správnost známek. Mějte na paměti, že přihlášky musíte odeslat na školy do 1.března 2018 a v termínu 26. –2.3.2018 jsou jarní prázdniny ( přihlášky nebudou potvrzovány ). Doneste tedy přihlášky k potvrzení do 2. 2018.
 5. Přineste přihlášku na potvrzení nejprve NÁM do školy a potom až k pediatrovi ( na obory, u kterých je nutné lékařské potvrzení).
 6. Přihlášky odesíláte na školy VY, zákonní zástupci. My, jako škola, potvrzujeme jen správnost známek.
 7. Budete-li mít jakékoli nejasnosti, kontaktujte mě na e-mailu 3zskolin@iskola.cz nebo na telefonním čísle 321 621 284.
 8. Mé konzultační hodiny jsou každý čtvrtek od 13.30 do 14.30.

                                                                                              Mgr. Markéta Krčmářová

                                                                                           výchovná poradkyně pro II.stupeň              

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MAJÍCÍ ZÁJEM STUDOVAT NA OSMILETÉM GYMNÁZIU

 1. Tiskopis přihlášek dostanete ode mě nebo si jej můžete stáhnout na stránkách ministerstva školství či www.cermat.cz
 2. Uchazeč může podat 2 přihlášky na osmiletá gymnázia. Přihlášky musí být odeslány do 1. března 2018. Přihlášky lze vyplňovat i elektronicky.
 3. Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.
 4. Před odesláním přihlášky na gymnázium musíte přihlášku donést k nám, abychom potvrdili správnost známek. Mějte na paměti, že přihlášky musíte odeslat na gymnázia do 1.března 2018 a v termínu 26. –2.3.2018 jsou jarní prázdniny ( přihlášky nebudou potvrzovány ). Doneste tedy přihlášky k potvrzení do 2. 2018
 5. Přihlášky odesíláte na školy VY, zákonní zástupci. My, jako škola, potvrzujeme jen správnost známek.
 6. Budete-li mít jakékoli nejasnosti, kontaktujte mě na e-mailu 3zskolin@iskola.cz nebo na telefonním čísle 321 621 284.
 7. Mé konzultační hodiny jsou každý čtvrtek od 13.30 do 14.30.

Mgr. Markéta Krčmářová

výchovná poradkyně pro II.stupeň