Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Školní olympijský den

Školní olympijský den

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se třídy prvního stupně naší školy zúčastnily sportovního dopoledne, které jsme nazvali Školní olympijský den. V rámci osmi disciplín tak prošla testováním pohybových schopností většina prvostupňových dětí od 2. do 5. třídy. Všechny disciplíny patřily do Sazka olympijského víceboje a naši malí sportovci se tak mohou závěrem školního roku těšit mimo běžné vysvědčení také na sportovní vysvědčení, které dodá Český olympijský výbor.

Na hladkém průběhu celého dopoledne se výrazně podílela celá sestava deváťáků z 9. A, kteří byli opravdu perfektními pořadateli. Moc jim za jejich pomoc při organizování děkuji! Obdobně velký dík si zaslouží jednotlivé třídní učitelky, které doprovázely své třídy na jednotlivých stanovištích a bez jejichž pomoci si zdárný průběh akce také nedovedu představit. I Vám patří velké díky. Na pochvalu je i to, že jste se nechaly stáhnout do sportování a mohutně jste svoje děti povzbuzovaly. Všichni žáci si jistě i díky tomu odnesli krásné zážitky.

Olympijský diplom, který na děti čeká, se skládá z 8 disciplín, a díky promyšlenému časovému pořadu se jej podařilo splnit všem třídám. Naši žáci si tak vyzkoušeli sprint na 60 metrů, hod basketbalovým míčem, hluboký předklon, postoj čápa, běh do písmena T, zkrácené sedy lehy, skok z místa a běh na 500 metrů. Ze všech žáků v celé České republice, kteří se tohoto testování na svých školách také zúčastnili, vytvoří olympijský výbor testovací databázi a na základě porovnání výsledků vystaví všem účastníkům krásné barevné diplomy, na jež se mohou naši žáci těšit závěrem školního roku.

Ještě jednou moc děkuji 9.A a učitelům, kteří se na organizaci podíleli, a dětem přeji, aby jim úsměv při sportování vydržel i nadále!

Mgr. A. Morávek