Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Organizace školní družiny

Organizace školní družiny

Ranní ŠD


Provoz ŠD začíná ráno v 6.00 hodin, účastníci přicházejí samostatně nebo v doprovodu rodičů do třídy 2.C v prvním poschodí budovy Internátu do 7.30 hodin. V 7.35 hod. vychovatelka ŠD odvádí účastníky do tříd 1. stupně.
Ranní ŠD navštěvují pouze účastníci, kteří jsou přihlášeni do ŠD. Účastníci jsou vedeni v docházkovém sešitě. Ranní ŠD může být naplněna v jednom oddělení maximálně do počtu 30 účastníků.

Odpolední ŠD


Odpolední provoz ŠD začíná od 10.45 hod.. Účastníky si přebírají vychovatelky do jednotlivých oddělení.

Podle počtu vyučovacích hodin obědvají účastníci ŠD v době od 11.15 do 13.30 hod.

Od 12.30 – 13.00 hod. se věnujeme odpočinkové činnosti a od 13.00- 14.30 hod. probíhají zájmové činnosti: pracovně technická, esteticko- výchovná, společensko -vědní, přírodovědná, dopravní, sportovní a rekreační.

V době od 14.30 do 15.00 hodin se účastníci věnují rekreačním činnostem. Někteří odchází pod dozorem vychovatelky pracovat do ŠK.

Spojování oddělení


Účastníci ŠD z budovy Internátu se spojují v 14.50 hodin do dvou oddělení – účastníci z 1. patra do třídy 2.C a účastníci z 2.patra do herny ŠD -4.odd./ 7. oddělení již ve 14.30 hodin/.

V 16 hodin odchází zbývající účastníci z 2. patra do 1.patra.

Účastníci z pavilonu C jsou v 15.20 -15.30 hodin převedeni do budovy Internátu – 1.patro, třída 2.C. Zde se věnují individuální zájmové činnosti. Provoz ŠD končí v 17.00 hodin.

Odchody ze ŠD


Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby : po návratu ze školní jídelny, ve 14.30 hodin, dále libovolně, nejdéle v 17.00 hodin.