Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu

Dodatek vstupuje v platnost od 20. 10. 2014.

Odchody účastníků ze ŠD

První propouštěcí doba je po obědě.

Paní vychovatelka předává účastníky ŠD při odchodu z jídelny zákonným zástupcům ve vstupní hale Internátu. Zákonní zástupci čekají u zvonečků.
Od 14.30 hodin jsou účastníci ŠD vydáváni ze ŠD na zazvonění. Po zavonění na příslušnou paní vychovatelku je zákonným zástupcům umožněn vstup do budovy.

Zákonní zástupci čekají v mezipatrech před žákovskou zónou, kde jim bude účastník ŠD předán. Zákaz vstupu do žákovské zóny platí pro zákonné zástupce i v šatně. Mimořádné odchody mimo propouštěcí dobu si zákonný zástupce domluví osobně se svoji paní vychovatelkou.

____________________________________
Ivana Loumanová, vedoucí vychovatelka ŠD

_________________________________
Mgr. Irena Kaurová, ředitelka ZŠ

V Kolíně 20. 10. 2014