Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

 pedagog vyhrazený čas vyhrazený prostor
den hodina
Ing., Mgr. Pištorová Zuzana  čtvrtek  14:30 – 15:30 budova Internátu – 2.p.
Mgr. Najmanová Jana  úterý  14:20 – 14:40 budova C – vlevo – 1.p.
Mgr. Kunášková Marcela  úterý  7:15 – 7:45 budova C – vlevo – 1.p.
Mgr. Šetinová Martina  středa  12:00 – 12:30 budova C – vlevo – přízemí
Mgr. Trešlová Tereza  úterý  12:00 – 13:00 012 – přízemí, U22
Mgr. Němečková Blanka  čtvrtek  14:00 – 14:30 budova C – vlevo – přízemí
Mgr. Ješetová Marta  pondělí  11:00 – 11:45 budova Internátu – 2.p.
Mgr., Ing. Novotná Monika  čtvrtek  11:40 – 12:15 budova C – vpravo – přízemí
Krausová Eva  čtvrtek  14:30 – 15:00 budova C – vpravo – 1.p.
Mgr. Štědrá Radmila  pondělí  12:30 – 13:00 budova Internátu – 1.p.
Mgr. Vašatová Lenka  čtvrtek  13:30 – 14:15 011 – přízemí, U22
Mgr. Novotná Štěpánka  pondělí  12:40 – 13:10 budova Internátu – 1.p.
Mgr. Němečková Hana  úterý  11:40 – 12:15 budova C – vpravo – přízemí
Mgr. Fantová Ilona  pondělí  12:40 – 13:10 budova C – vpravo – 1.p.
Mgr. Buldrová Gabriela  čtvrtek  14:25 – 15:00 budova Internátu – 1.p.
Mgr. Černý Petr  čtvrtek  13:30 – 14:30 budova Internátu – 1.p.
Mgr. Nebesařová Věra  středa  11:00 – 11:30 budova Internátu – 1.p.
Braunová tereza  středa  15:30 – 16:00 budova Internátu – 2.p.
Mgr. Čáslavová Helena  středa  10:50 – 11:30 109 – 1. patro, U22
Ing. Novotná Květoslava  pondělí  14:00 – 14:30 109 – 1. patro, U22
Loumanová Ivana  čtvrtek  15:30 – 16:00 budova Internátu – 2.p.
Mgr. Sýkorová Jolana  středa  10:00 – 10:45 112 – 1. patro, U22
Mgr. Trnkalová Martina  pondělí  14:00 – 14:30 207 – 2. patro, U22
Mgr. Zadáková Ivana  čtvrtek  13:00 – 13:45 109 – 1. patro, U22
Mgr. Krčmářová Markéta  čtvrtek  13:30 – 14:15 107 – 1. patro, U22
Mgr. Pražáková Hana  středa  12:10 – 12:50 109 – 1. patro, U22
Mgr. Kašpar Milan  pondělí  12:00 – 13:00 206 – 2. patro, U22
Mgr. Bohatá Eva  pondělí  14:00 – 14:30 112 – 1. patro, U22
Mgr. Hněvsová Naděžda  čtvrtek  13:30 – 14:00 107 – 1. patro, U22
Ing. Kočová Kamila  středa  8:00 – 8:45 200 – 2. patro, U22
Mgr. Malá Hana  úterý  15:00 – 15:30 200 – 2. patro, U22
Mgr. Keltner Oldřich  čtvrtek  7:10 – 7:45 206 – 2. patro, U22
Ing. Mazuchová Eva  čtvrtek  14:00 – 14:30 109 – 1. patro, U22
Mgr. Jirovská Martina  úterý  13:50 – 14:30 206 – 2. patro, U22
Mgr. Wenigová Lada  čtvrtek  13:00 – 13:30 207 – 2. patro, U22
Mgr. Kotek Matouš  úterý  14:00 – 14:30 112 – 1. patro, U22
Mgr. Poláková Petra  středa  14:00 – 14:30 207 – 1. patro, U22
Mgr. Morávek Antonín  čtvrtek  12:45 – 13:15 hala BIOS
Mgr. Vojtíšková Monika  čtvrtek  13:00 – 13:30 200 – 2. patro, U22
Raždíková Elena  středa  15:00 – 16:00 109 – 1. patro, U22
Mgr. Ryklová Silva  úterý  12:45 – 13:30 109 – 1. patro, U22
Mgr. Holanová Andrea  pondělí  10:00 – 10:45 budova C – vlevo – 1.p
Vobořilová Martina  pondělí  15:00 – 16:00 budova Internátu – 2.p.
Formánková Eva  středa  7:15 – 7:45 budova Internátu – 2.p.
Končelová Zlata  středa  16:00 – 17:00 budova Internátu – 2.p.
Kračmárová Anna  čtvrtek  10:00 – 11:00 budova Internátu – 2.p.
Mgr. Zalabáková Simona  středa  13:00 – 13:30 09 – přízemí, U22
Zavřilová Stanislava  čtvrtek  14:30 – 15:00 budova C – vlevo – 1.p
Bc. Vajdiaková Miroslava  pátek  11:45 – 12:30 011 – U22
Krajbychová Jaroslava  úterý  7:15 – 7:45 budova Internátu – 2.p.