Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Učíme se s ESA

Učíme se s ESA

Projekt učíme se s ESA

Zapojení školy do partnerského projektu učíme se s ESA (Evropská kosmická agentura).

Během letošního školního roku se učitelé naší školy ( pí Stočesová, pí Jirovská, p.Kašpar a Keltner) zúčastnili seminářů z oblasti geoinformací na Přírodovědecké fakultě v Praze. Každý z učitelů společně s pí Kočovou provedl ve třídách 2.stupně pilotní výuku úvodních modulů projektu. Na závěr učitelé vypracovali uložené práce a získali certifikáty pro další vzdělávání žáků školy v novém oboru Geoinformatika.

Nezapomeňme i na žáky 1.stupně, výuku bude v následujícím roce provádět dvojice učitelů pí Vašatová a p. Černý, kteří absolvovali školení v oboru geoinformací pro učitele 1. stupně.

Tímto se naše škola stala jednou z 10 partnerských škol v projektu Učíme se s ESA. Během následujícího školního roku bude probíhat výuka 80 žáků školy v geoinformacích.

Vedoucím realizace projektu na škole bude pí Stočesová, která bude provádět koordinaci výuky jednotlivých učebních modulů. Ostatní učitelé budou od ledna 2014 provádět praktická cvičení se žáky. Součástí projektu je i dodání 10 ks tabletů vybavených příslušným softwarem, mapovými podkladů a navigací GPS k provedení praktických činností.

Dne 14.6.2013 převzala paní ředitelka Irena Kaurová na Přírodovědecké fakultě v Praze Certifikát partnerství projektu pro školu z rukou zástupce ESA (Evropská kosmická agentura) Francesa Sartiho.

Více informací o projektu naleznete na www.agid.cz.

Partnerské školy

Partnerské školy 3. ZŠ Kolín

Certifikát partnerské školy ESA

Certifikát partnerské školy ESA