Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Platba ŠD a ŠK za 2. pololetí

Platba ŠD a ŠK za 2. pololetí

Platba ŠD a ŠK na 2. pololetí

Výše úplaty za ŠD činí 500 Kč na jedno pololetí.

Výše úplaty za ŠK je stanovena na jedno pololetí za každý zájmový útvar na částku 350 Kč.

Poplatek je hrazen za každé pololetí zvlášť, nejpozději do jednoho měsíce od zahájení činnosti ŠK.

Úplatu za ŠD a ŠK platí zákonný zástupce v pokladně školy u paní Slavíčkové od 4.2. do 15.2. 2019.

Pokladna bude otevřena od 7.00 do 9.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin.

Pokud nebude poplatek zaplacen v dané časové lhůtě, bude žák vyloučen ze zájmového vzdělávání.