Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Archiv kategorie Ostatní

Požární ochrana očima dětí

V minulých  měsících proběhlo na naší škole školní kolo výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. V letošním roce  úzce spolupracoval 1. a 2. stupeň. V kategorii mladších žáků, tedy 4.- 5.ročník: 3.místo obsadila Natálie PAVLÍKOVÁ 2.místo bylo uděleno dvěma žákyním  Elence FANTOVÉ[...]

Mladý Demosthenes

21.12. se sešlo 29 žáků ze 6.-9.tříd naší školy, aby se utkali v disciplíně mluvního projevu, chcete-li v řečnictví. Všechny účastníky musím pochválit, vystupovali s velkým nasazením, zajímavými tématy a osobitým projevem. Ještě jednou bych chtěla všem moc poděkovat, byl to opravdu skvělý[...]

Výtvarná soutěž

Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže Strašidelný Kolín, kterou vyhlásili představitelé města Kolína. Na tuto výstavní výtvarnou soutěž jsme vybrali 70 prací z celého druhého stupně. Ze všech kolínských základních škol vyhrál obrázek Zuzany BARTLOVÉ ze třídy IX.A . Zuzana[...]

Příklad dobré praxe – Přírodovědné a technické vzdělávání

Žáci 9. ročníků mají v přírodovědné části učebního plánu zařazené učivo Jaderná fyzika a energetika. Jako tradiční zakončení probíraného učebního celku se již mnoho let na naší škole koná přednáškový cyklus a následná beseda na téma Co víš o energetice. Tento[...]

Mladý Demosthenes

Mladý Demosthenes je komunikační soutěž v řečnickém umění, letos probíhá již IX.ročník. Školní kolo se konalo v pátek 18.12.2014. Ve školním kole se zúčastnilo 29 žáků z 6. – 9. tříd. Všechny příspěvky byly zajímavé a soutěžící se snažili podat[...]

Macharovo pero

Ve středu 2. prosince byly v městské knihovně vyhlášeny výsledky literární soutěže Macharovo pero. Letošní ročník byl pro naši školu velmi úspěšný. Našim žákům se podařilo zvítězit v obou kategoriích, které se nás týkají, čili v kategorii pro první i druhý stupeň ZŠ, navíc[...]

Charitativní akce Vánoční známka

V loňském školním roce jsme se jako škola zapojili do charitativní akce Vánoční známka. Děti namalovaly známky, ty jsme na vánočním trhu prodávali a výtěžek jsme věnovali na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. To však byla jen jedna část.[...]

Soutěž Požární ochrana očima dětí

Dne 30. 5. 2014 se žáci naší školy, kteří se umístili na prvních třech místech v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí,  zúčastnili   slavnostního vyhodnocení a předání ocenění. Kromě úspěchu v okresním kole získali čtyři žáci z 8. tříd i přední místa v krajském kole.[...]

Hlídka mladých zdravotníků

Už se stalo tradicí, že se v dubnu účastní členové kroužku Zdravotník okresního kola soutěže Hlídka mladého zdravotníka. Letošní kolo proběhlo ve středu 23. 4. 2014 v areálu kolínského Hasičského záchranného sboru. Oproti minulým ročníkům nám počasí letos opravdu přálo a celou[...]